dcsimg

Brief Summary

    Acampe cephalotes: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Acampe cephalotes là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Lindl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1853.

Comprehensive Description