dcsimg
Life » » Plants » » Orchids »

Otochilus lancilabius Seidenf.

Brief Summary

  Otochilus lancilabius: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Otochilus lancilabius là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Seidenf. mô tả khoa học đầu tiên năm 1986.

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  Wikipedia tác giả và biên tập viên
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia VI
  ID
  95536ed44e49b42e3f7906a6e15255b7
  宽叶耳唇兰: Brief Summary ( Chinese )
  provided by wikipedia 中文维基百科

  宽叶耳唇兰(学名:Otochilus lancilabius)为兰科耳唇兰属下的一个种。

  license
  cc-by-sa-3.0
  copyright
  维基百科作者和编辑
  original
  visit source
  partner site
  wikipedia 中文维基百科
  ID
  95536ed44e49b42e3f7906a6e15255b7

Comprehensive Description