dcsimg

Brief Summary

    Phaius tenuis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Phaius tenuis là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Rchb.f. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1857.

Comprehensive Description