dcsimg

Arisaema taiwanense ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Arisaema taiwanense là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được J.Murata mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Arisaema taiwanense. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2013.

Tham khảo


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến phân họ Ráy này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Arisaema taiwanense: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Arisaema taiwanense là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được J.Murata mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

蓬萊天南星 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Arisaema taiwanense
J. Murata, 1985

蓬萊天南星学名Arisaema taiwanense)为天南星科天南星屬下的一个种。
為台灣特有變種種植物,廣泛分佈於台灣中海拔山區,常見於原始闊葉林底層,陰暗潮溼,缺乏充足日照的林下環境[1]
早在1915年,日本植物學者早田文藏已在阿里山二萬坪和平遮那一帶發現「蓬萊天南星」,但當時誤認為「長行天南星(Arisaema consanguineum Schott)」;一直到1985年,東京大學邑田仁教授(Prof. Murata Jin)發現此種為一新的特有物種,取名為「蓬萊天南星」,也把在二萬坪所採的標本指定為模式標本[2]

参考文献

  1. ^ 什麼是模式標本?. [2018-08-02] (中文(台灣)‎).
  2. ^ 什麼是模式標本?. [2018-08-02] (中文(台灣)‎).

扩展阅读


小作品圖示这是一篇天南星科小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

蓬萊天南星: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

蓬萊天南星(学名:Arisaema taiwanense)为天南星科天南星屬下的一个种。
為台灣特有變種種植物,廣泛分佈於台灣中海拔山區,常見於原始闊葉林底層,陰暗潮溼,缺乏充足日照的林下環境。
早在1915年,日本植物學者早田文藏已在阿里山二萬坪和平遮那一帶發現「蓬萊天南星」,但當時誤認為「長行天南星(Arisaema consanguineum Schott)」;一直到1985年,東京大學邑田仁教授(Prof. Murata Jin)發現此種為一新的特有物種,取名為「蓬萊天南星」,也把在二萬坪所採的標本指定為模式標本

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑