dcsimg

Brief Summary

    Polycycnis escobariana: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Polycycnis escobariana là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được G.Gerlach mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.

Comprehensive Description