dcsimg

Brief Summary

    Polycycnis lehmannii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Polycycnis lehmannii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Rolfe miêu tả khoa học đầu tiên năm 1894.

Comprehensive Description