dcsimg
Life » » Plants »

Pseudadenia schweinfurthii (Hegelm. ex A. Kern.) P. F. Hunt

Brief Summary

    Pseudadenia schweinfurthii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pseudadenia schweinfurthii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Hegelm. ex A.Kern.) P.F.Hunt miêu tả khoa học đầu tiên năm 1971.

Comprehensive Description