dcsimg
Life » » Plants » » Orchidaceae »

Saccoglossum lanceolatum L. O. Williams

Brief Summary

    Saccoglossum lanceolatum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Saccoglossum lanceolatum là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được L.O.Williams miêu tả khoa học đầu tiên năm 1943.

Comprehensive Description