dcsimg
Life » » Plants »

Telipogon leila-alexandrae Braas

Brief Summary

    Telipogon leila-alexandrae: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Telipogon leila-alexandrae là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Braas miêu tả khoa học đầu tiên năm 1985.

Comprehensive Description