dcsimg
Life » » Plants » » Arum family »

Zomicarpa riedelianum Schott

Brief Summary

    Zomicarpa riedelianum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Zomicarpa riedelianum là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae). Loài này được Schott miêu tả khoa học đầu tiên năm 1858.

Comprehensive Description