dcsimg
Life » » Plants »

Zygostates obliqua (Schnee) Toscano

Brief Summary

    Zygostates obliqua: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Zygostates obliqua là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Schnee) Toscano mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.

Comprehensive Description