dcsimg
Life » » Plants »

Zygostates ovatipetala (Brade) Toscano

Brief Summary

    Zygostates ovatipetala: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Zygostates ovatipetala là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Brade) Toscano mô tả khoa học đầu tiên năm 2001.

Comprehensive Description