dcsimg
542.18882301004.130x130
Life » » Plants »

Aechmea chantinii (Carrière) Baker

Brief Summary

    Aechmea chantinii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Aechmea chantinii là một loài thực vật có hoa trong họ Bromeliaceae. Loài này được (Carrière) Baker mô tả khoa học đầu tiên năm 1889.

Comprehensive Description