dcsimg
Life » » Plants » » Restiads »

Calorophus erostris (C. B. Clarke) L. A. S. Johnson & B. G. Briggs

Brief Summary

    Calorophus erostris: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Calorophus erostris là một loài thực vật có hoa trong họ Restionaceae. Loài này được (C.B.Clarke) L.A.S.Johnson & B.G.Briggs mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.

Comprehensive Description