dcsimg
Life » » Plants » » Sedges »

Cyperus laetus J. Presl & C. Presl

Brief Summary

  Cyperus laetus: Brief Summary ( Vietnamese )
  provided by wikipedia VI

  Cyperus laetus là loài thực vật có hoa trong họ Cói. Loài này được J.Presl & C.Presl mô tả khoa học đầu tiên năm 1828.

Comprehensive Description

Distribution

  Distribution ( Spanish; Castilian )
  provided by IABIN
  Chile Central