dcsimg
Life » » Plants » » Sedges »

Eleocharis plantaginea R. Br.

Brief Summary

    Eleocharis plantaginea: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Eleocharis plantaginea là loài thực vật có hoa trong họ Cói. Loài này được R. Br. mô tả khoa học đầu tiên năm 1810.

Comprehensive Description