dcsimg
Life » » Plants » » Restiads »

Hypodiscus procurrens Esterh.

Brief Summary

    Hypodiscus procurrens: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Hypodiscus procurrens là một loài thực vật có hoa trong họ Restionaceae. Loài này được Esterh. mô tả khoa học đầu tiên năm 1985.

Comprehensive Description