dcsimg

Brief Summary

    Tarsomys: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Tarsomys là một chi động vật có vú trong họ Muridae, bộ Gặm nhấm. Chi này được Mearns miêu tả năm 1905. Loài điển hình của chi này là Tarsomys apoensis Mearns, 1905.

Comprehensive Description