dcsimg

Brief Summary

    Paraleptomys: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Paraleptomys là một chi động vật có vú trong họ Muridae, bộ Gặm nhấm. Chi này được Tate and Archbold miêu tả năm 1941. Loài điển hình của chi này là Paraleptomys wilhelmina Tate and Archbold, 1941.

Comprehensive Description