dcsimg

Brief Summary

    Bandicota: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Bandicota là một chi động vật có vú trong họ Muridae, bộ Gặm nhấm. Chi này được Gray miêu tả năm 1873. Loài điển hình của chi này là Mus giganteus Hardwicke, 1804 (= Mus indicus Bechstein, 1800).

Comprehensive Description