dcsimg
611.9793.130x130
Life » » Plants » » Coffee family »

Pavetta crassipes K. Schum.

Brief Summary

    Pavetta crassipes: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Pavetta crassipes là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được K.Schum. mô tả khoa học đầu tiên năm 1895.

Comprehensive Description