dcsimg

Brief Summary

    Crepidodera: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Crepidodera là một chi bọ cánh cứng trong họ Chrysomelidae. Chi này được Dejean miêu tả khoa học năm 1835.

Comprehensive Description