dcsimg

Brief Summary

    Lygisaurus novaeguineae: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Lygisaurus novaeguineae là một loài thằn lằn trong họ Scincidae. Loài này được Meyer mô tả khoa học đầu tiên năm 1874.

Comprehensive Description