dcsimg

Brief Summary

    Didymoplexis striata: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Didymoplexis striata là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được J.J.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1903.

Comprehensive Description