dcsimg
Life » » Animals » » Vertebrata » » Squamata »

Cnemaspis phuketensis Das & Leong 2004

Brief Summary

    Cnemaspis phuketensis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Cnemaspis phuketensis là một loài thằn lằn trong họ Gekkonidae. Loài này được Das & Leon mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.

Comprehensive Description