dcsimg
» Plants »

Encyclia oestlundii (Ames, F. T. Hubb. & C. Schweinf.) Hágsater & Stermitz

Brief Summary

    Encyclia oestlundii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Encyclia oestlundii là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Ames, F.T.Hubb. & C.Schweinf.) Hágsater & Stermitz mô tả khoa học đầu tiên năm 1983.

Comprehensive Description