dcsimg

Brief Summary

    Coryanthes tricuspidata: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Coryanthes tricuspidata là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được G.Gerlach mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.

Comprehensive Description