dcsimg
Life » » Plants »

Cochleanthes lueddemanniana (Rchb. fil.) R. E. Schult. & Garay

Brief Summary

    Cochleanthes lueddemanniana: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Cochleanthes lueddemanniana là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được (Rchb.f.) R.E.Schult. & Garay mô tả khoa học đầu tiên năm 1959.

Comprehensive Description