dcsimg
Life » » Plants »

Coryanthes lagunae Manara & Bergold

Brief Summary

    Coryanthes lagunae: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Coryanthes lagunae là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Manara & Bergold mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.

Comprehensive Description