dcsimg
549.bi image 34013.130x130
Life » » Plants » » Lily family »

Fritillaria meleagris L.

Brief Summary

    Fritillaria meleagris: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Fritillaria meleagris là một loài thực vật có hoa trong họ Liliaceae. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1753.

Comprehensive Description