dcsimg

Brief Summary

    Trigonectes: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Trigonectes là một chi cá trong họ Aplocheilidae thuộc bộ cá chép răng, gồm các loài cá bản địa của vùng Nam Mỹ.

Comprehensive Description