dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Dracaena americana Donn. Sm.

Brief Summary

    Dracaena americana: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dracaena americana là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Donn.Sm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.

Comprehensive Description