dcsimg

Brief Summary

    Dipcadi saxorum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Dipcadi saxorum là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được Blatt. mô tả khoa học đầu tiên năm 1928.

Comprehensive Description