dcsimg

Dipcadi brevifolium

provided by wikipedia EN

Dipcadi brevifolium is a species of flowering plant in the family Asparagaceae, native to Namibia, the Cape Provinces of South Africa, the Mozambique Channel Islands and Madagascar.[1]

The species was first described, as Hyacinthus brevifolius, by Carl Peter Thunberg in 1794. It was transferred to Dipcadi by Henry Georges Fourcade in 1932.[1]

References

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Dipcadi brevifolium: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Dipcadi brevifolium is a species of flowering plant in the family Asparagaceae, native to Namibia, the Cape Provinces of South Africa, the Mozambique Channel Islands and Madagascar.

The species was first described, as Hyacinthus brevifolius, by Carl Peter Thunberg in 1794. It was transferred to Dipcadi by Henry Georges Fourcade in 1932.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Dipcadi brevifolium ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Dipcadi brevifolium là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được (Thunb.) Fourc. mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Dipcadi brevifolium. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan phân họ thực vật Scilloideae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Dipcadi brevifolium: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Dipcadi brevifolium là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được (Thunb.) Fourc. mô tả khoa học đầu tiên năm 1932.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI