dcsimg
562.44897.130x130
Life » » Plants » » Flame lily family »

Colchicum tunicatum Feinbrun

Brief Summary

    Colchicum tunicatum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Colchicum tunicatum là một loài thực vật có hoa trong họ Colchicaceae. Loài này được Feinbrun miêu tả khoa học đầu tiên năm 1953.

Comprehensive Description