dcsimg

Brief Summary

    Colchicum lusitanum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Colchicum lusitanum là một loài thực vật có hoa trong họ Colchicaceae. Loài này được Brot. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1827.

Comprehensive Description