dcsimg
Life » » Plants » » Amaryllis family »

Clinanthus microstephium (Ravenna) Meerow

Brief Summary

    Clinanthus microstephium: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Clinanthus microstephium là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được (Ravenna) Meerow mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

Comprehensive Description