dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Chlorophytum zavattarii (Cufod.) Nordal

Brief Summary

    Chlorophytum zavattarii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Chlorophytum zavattarii là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được (Cufod.) Nordal mô tả khoa học đầu tiên năm 1993.

Comprehensive Description