dcsimg
8.9509914802.130x130
Life » » Plants » » Blandfordiaceae »

Christmas Bells

Blandfordia cunninghamii Lindl.

Brief Summary

    Blandfordia cunninghamii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Blandfordia cunninghamii là một loài thực vật có hoa trong họ Blandfordiaceae. Loài này được Lindl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1845.

Comprehensive Description