dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth

Brief Summary

    Bellevalia trifoliata: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Bellevalia trifoliata là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được (Ten.) Kunth mô tả khoa học đầu tiên năm 1843.

Comprehensive Description