dcsimg

Asplundia albicarpa

provided by wikipedia EN

Asplundia albicarpa is a species of plant belonging to the family Cyclanthaceae. It has a long stem up to 2 m long with petioles up to 52 cm long carrying broad bifid leaves up to 65 cm long. It can be distinguished from most of its congeners by its fruit which remain white or greenish white when mature (The fruit of most Asplundia spp turn a variety of different colours upon maturity). A. albicarpa grows both as an epiphyte and as a terrestrial plant.

It is found in primary rainforest habitats from Costa Rica south to Colombia and Ecuador.

References

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Asplundia albicarpa: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Asplundia albicarpa is a species of plant belonging to the family Cyclanthaceae. It has a long stem up to 2 m long with petioles up to 52 cm long carrying broad bifid leaves up to 65 cm long. It can be distinguished from most of its congeners by its fruit which remain white or greenish white when mature (The fruit of most Asplundia spp turn a variety of different colours upon maturity). A. albicarpa grows both as an epiphyte and as a terrestrial plant.

It is found in primary rainforest habitats from Costa Rica south to Colombia and Ecuador.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Asplundia albicarpa ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Asplundia albicarpa là một loài thực vật có hoa trong họ Cyclanthaceae. Loài này được Hammel mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Asplundia albicarpa. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Bộ Dứa dại này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Asplundia albicarpa: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Asplundia albicarpa là một loài thực vật có hoa trong họ Cyclanthaceae. Loài này được Hammel mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI