dcsimg
Life » » Plants » » Flame lily family »

Androcymbium burkei Baker

Brief Summary

    Androcymbium burkei: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Androcymbium burkei là một loài thực vật có hoa trong họ Colchicaceae. Loài này được Baker mô tả khoa học đầu tiên năm 1874.

Comprehensive Description