509.35178546.130x130
Life » » Plants » » Amaryllis family »

Allium rothii Zucc.