dcsimg
Life » » Plants » » Amaryllis family »

Allium pruinatum Link ex Spreng.

Brief Summary

    Allium pruinatum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Allium pruinatum là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được Link ex Spreng. mô tả khoa học đầu tiên năm 1825.

Comprehensive Description