dcsimg
Life » » Plants » » Amaryllis family »

Allium borszczowii Regel

Brief Summary

    Allium borszczowii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Allium borszczowii là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được Regel mô tả khoa học đầu tiên năm 1875.

Comprehensive Description