dcsimg
562.297017.130x130
Life » » Plants » » Amaryllis family »

Allium albotunicatum O. Schwarz

Brief Summary

    Allium albotunicatum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Allium albotunicatum là một loài thực vật có hoa trong họ Amaryllidaceae. Loài này được O.Schwarz mô tả khoa học đầu tiên năm 1934.

Comprehensive Description