dcsimg
Life » » Plants » » Palms »

Calamus elopurensis J. Dransf.

Brief Summary

    Calamus elopurensis: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Calamus elopurensis là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae. Loài này được J.Dransf. mô tả khoa học đầu tiên năm 1982.

Comprehensive Description