dcsimg

Brief Summary

    Albuca hallii: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Albuca hallii là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được U.Müll.-Doblies mô tả khoa học đầu tiên năm 1994.

Comprehensive Description