dcsimg
Life » » Plants » » Asparagus family »

Sansevieria ballyi L. E. Newton

Brief Summary

    Sansevieria ballyi: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Sansevieria ballyi là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây. Loài này được L.E.Newton mô tả khoa học đầu tiên năm 2004.

Comprehensive Description