dcsimg
Life » » Plants » » Screw-pine family »

Martellidendron cruciatum (Pic. Serm.) Callm. & Chassot

Brief Summary

    Martellidendron cruciatum: Brief Summary ( Vietnamese )
    provided by wikipedia VI

    Martellidendron cruciatum là một loài thực vật có hoa trong họ Dứa dại. Loài này được (Pic.Serm.) Callm. & Chassot mô tả khoa học đầu tiên năm 2003.

Comprehensive Description